Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 12/2/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 10:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού.
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 12/2/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 11:00 το Κοινό ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Έβρου με θέμα: «Κατανομή εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6, παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016.»

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 2/2/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο.

Συνεδρίασε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2018, στις 14:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1. Τοποθετήσεις-διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης.
3. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού (ως προς τις τοποθετήσεις).
4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας Π.Δ.Ε..
6. Διάθεση εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ..
7. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 12/1/2018

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά!!!

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις-διαθέσεις εκπαιδευτικών 
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικού τίτλων σπουδών
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
5. Εξέταση αίτηση παραίτησης αναπληρώτριας Διευθύντριας
6. Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών Π.Δ.Ε.


Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 15/12/2017


Ενημέρωση από τον Καλόγερο Γεώργιο, αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου:

Συνεδρίασε σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018. 
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για μισθολογική εξέλιξη. 
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη. 
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικού τίτλων σπουδών.
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 15/12/2017

Ενημέρωση από τον Καλόγερο Γεώργιο, αναπληρωματικό αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου:

Συνεδρίασε σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:00 το Κοινό ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Έβρου με θέμα: «Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018»

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Πρόταση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ανακοίνωσε ότι έστειλε σε ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ πρόταση για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους.
Στην πρόταση αυτή μοριοδοτούνται:
οι σχολικές μονάδες της Αλεξανδρούπολης μόλις με 1 μόριο αντί για 4 που ίσχυε ως τώρα,

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/12/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2. Ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς

3. Ανάθεση διοικητικού έργου στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Έβρου 
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
6. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου