Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 19/9/2017


Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ, συν. Καλόγερο Γεώργιο.

Συνεδρίασε σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1.       Εξέταση ενστάσεων επί των τοποθετήσεων
2.       Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
3.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
4.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 19/9/2017

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ, συν. Καλόγερο Γεώργιο.

Σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:00 συνεδρίασε το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα:
«Εξέταση ένστασης επί της απόφασης τοποθέτησης υποδιευθυντών».

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 12/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 12/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Ναλμπάντη, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση ενστάσεων υποψήφιων υποδιευθυντών και διαμόρφωση τελικού πίνακα
2. Πρόταση για τοποθέτηση Διευθυντή σε περίπτωση που υπάρξει δήλωση προτίμησης για το Γυμνάσιο Κυπρίνου

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 8/9/2017 για επιλογή υποδιευθυντών

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, υποδιευθυντή και υπεύθυνων τομέα του Εργαστηριακού Κέντρου Αλεξανδρούπολης.

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 6/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Προσωρινές υπηρεσιακές μεταβολές
α) Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών, που αφορούν στις τοποθετήσεις 
β) Διαθέσεις εκπαιδευτικών για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
γ) Ανάθεση απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 6/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Γκοτζαρίδης, Δόδουλα, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων.

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 4/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Προσωρινές υπηρεσιακές μεταβολές
α) Διαθέσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (Ολική ή Μερική Διάθεση)

β) Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου
γ) Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ (Συμβουλίου Επιλογής) 4/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Ναλμπάντη,  Δόδουλα, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκδίκαση ενστάσεων υποψήφιων Διευθυντών 2017 - Κατάρτιση του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών της περιοχής ευθύνης μας.